Pravidlá ochrany soukromí

Aktualizace 20.9.2020

Vaše ochrana soukromí je pro nás důležitá. Cassovia Code s.r.o. implementovala několik základních principů.

O Vaše osobní údaje Vás žádáme, jen pokud je skutečně potřebujeme.

Osobní údaje jsou na našich serverech zpracovávány pouze pokud jsou nezbytné pro poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje nerozšiřuje, kromě případů, kdy to vyžadují zákony, plnění našich zákonných povinností, ochrana našich práv, nebo jste s tím vysloveně souhlasili.

Při poskytování našich služeb se zaměřujeme na to, abyste měli snadnou kontrolu nad tím, jaké osobní údaje nám poskytujete, aby osobní údaje byly chráněny, aby osobní údaje byly na vaši žádost smazány.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně přístupu, opravě nebo zmazání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: gdpr@cassoviacode.com

Naše vnitřní politika ochrany osobních údajů zahrnuje také respektování ochrany všech údajů, které o Vás můžeme shromáždit při provozování našich webových sídel.

Návštěvníci webového sídla

Cassovia Code s.r.o. používá Google Analytics za účelem shromažďování některých informací, ze serverů a webových prohlížečů, které neumožňují přímou osobní identifikaci osoby jako např: údaje o typu prohlížeče, jazykové preference, údaje o čase a datu požadavky návštěvníka, údaje o stránce z níž jste byli přesměrováni. Účelem získávání těchto údajů je lepší porozumění tomu, jak naši návštěvníci používají naše webové sídlo.

Cassovia Code s.r.o získává i údaje, které mohou být osobními údaji a to informace o IP adrese pro: přihlášené uživatele; návštěvníky, kteří nám nechají na našem webu feedback; nebo nás kontaktují využitím kontaktního formuláře.

Cassovia Code s.r.o nikdy nezveřejňuje získané IP adresy. IP adresy jsou viditelné a přístupné pouze pro administrátory webového sídla.

Zpracování osobních údajů

Někteří návštěvníci webových sídel Cassovia Code s.r.o se nás rozhodnou kontaktovat takovým způsobem, že je od nich nezbytné získat některé osobní údaje. Rozsah a druh informací, které získáme závisí na povaze kontaktu.

Například při vyplňování našeho kontaktního formuláře jsou naši návštěvníci žádáni, aby poskytli své jméno, příjmení, resp. obchodní jméno a IČO, emailovou adresu a telefonický kontakt. V každém případě, tyto údaje získáváme pouze za účelem splnění požadavku našeho návštěvníka, resp. zákazníka.

Cassovia Code s.r.o nezveřejňuje osobní údaje.

Cassovia Code s.r.o respektuje, že všechny osoby mají právo na přístup k osobním údajům, které o nich udržujeme. Osoba, která žádá o přístup, nebo která žádá o opravu osobních údajů, doplnění nebo smazání nepřesných údajů, nás může přímo kontaktovat prostřednictvím gdpr@cassoviacode.com

Ochrana osobních údajů

Cassovia Code s.r.o zpřístupňuje osobní údaje a údaje, které mohou být osobními údaji pouze svým zaměstnancům a dodavatelům IT služeb, který potřebují tyto údaje znát za účelem jejich zpracování jménem Cassovia Code s.r.o nebo za účelem poskytování služeb prostřednictvím webových sídel, a (b) podepsali dohodu, která zajišťuje mlčenlivost a důvěrnost těchto údajů.

Cassovia Code s.r.o zpřístupňuje údaje, které mohou být osobními údaji pouze pokud to je vyžadováno zákonem nebo pokud jednajícím v dobré víře věříme, že zpřístupnění takových údajů je nezbytné pro ochranu našich majetkových práv, třetích stran nebo ochranu veřejnosti.

Cassovia Code s.r.o přijalo všechna rozumně nezbytná opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zničením údajů, které mohou být osobními údaji nebo osobními údaji jsou.

Cassovia Code s.r.o může být adresátem zákonné povinnosti, zpřístupnit osobní údaje orgánům veřejné moci, jak v zájmu národní bezpečnosti nebo při vymáhání individuálního práva.

Cookies

Cookie je malý soubor s informacemi, které webové sídla ukládají na počítač návštěvníka, a který prohlížeč návštěvníka poskytuje webovému sídlu vždy, když na něj návštěvník znovu zavítá. Cookies používáme, aby nám pomohli identifikovat a sledovat zákazníky, jejich používání webového sídla a jejich preference webových sídel (např. jazyk).

Návštěvníci webových stránek Cassovia Code s.r.o, kteří si nepřejí ukládat soubory cookies do svých počítačů, by měly ve svých webových prohlížečích zakázat používání cookies, avšak měli byste tak činit s vědomým, že některé funkcionality našich webových sídel bez pomoci cookies nemusí fungovat správně.

Změny pravidla ochrany soukromí

Přestože většina změn týkajících se ochrany osobních údajů bude zřejmě malá, Cassovia Code s.r.o, si vyhrazuje právo měnit tato pravidla ochrany soukromí.