Fúra

Technologie: Java, PHP
|
Délka projektu: 30+ měsíců a stále pokračuje

Zadání

Společnost Fura nás oslovila, abychom vyřešili jejich dlouhodobý problém užívání neefektivních Excel tabulek a papírů, které řídili celý chod společnosti. Jako druhá největší sběrná společnost na východním a středním Slovensku má společnost několik provozů, se kterými si potřebuje vyměňovat informace a následně je i zpracovávat. Cílem projektu proto bylo vytvořit sofistikovanou aplikaci na bázi informačního systému, která zautomatizuje všechny procesy společnosti a funguje v offline režimu s možností synchronizace.

Digitalizace procesů společnosti

Náš informační systém pro společnost Fúra je vytvořen ve formě čtyř aplikací naprogramovaných v programovacím jazyce Java. Díky využití našich znalostí o zpracování big data a technologii business intelligence jsme byli schopni na míru navrhnout vývoj celé digitalizace podniku. Také jsme se zaměřili na crossplatformový charakter aplikací - fungují v prostředí operačních systémů Windows, Linux i Mac OS.

Digitalizace procesů společnosti

Offline režim s online synchronizací

Offline režim s online synchronizací

Společnost Fura má několik provozů po Slovensku, přičemž některé z nich nemají stálý přístup na internet. Právě proto bylo potřeba vytvořit aplikaci schopnou pracovat i v offline režimu. Data se následně manuálně synchronizují s online databázemi po připojení na síť. Na pozadí také běží proces spojování synchronizovaných dat, který zaručí jejich konzistenci.


Pravidelné aktualizace aplikace

Na projektu pro společnost Fura jsme začali pracovat ještě v roce 2017. Jelikož bylo nutné do aplikace implementovat všechny procesy firmy, s klientem jsme nastavili postupný vývoj prostřednictvím aktualizací programu. Těch dosud vyšlo více než 20 a klientovi zaručují okamžité výsledky digitalizace díky tomu, že jsou strategické procesy již digitalizované a nasazené ve společnosti.

Pravidelné aktualizace aplikace
Testimonial Miroslav Fura

Se společností Cassovia Code postupně digitalizujeme náš podnik, což vidíme i na ušetřeném čase a nákladech. Digitalizace nám umožnila posunout naši společnost na novou dynamickou úroveň, která je v 21. století pro přežití nezbytná.

Miroslav Fura jednatel