Siko B2B

Technologie: Java, SAP Commerce
|
Délka projektu: 9+ měsíců a stále pokračuje

Zadání

Společnost SIKO nás oslovila, abychom byli jejím partnerem při transformaci jejich starého B2B e-commerce řešení na novou platformu SAP Commerce. Jde o největší specializovanou síť prodejen koupelen a kuchyní působící na více trzích, přičemž její systémy běží plně v technologiích SAP. Naším úkolem je vytvoření a následná podpora B2B platformy mezi společností SIKO a jejími partnery a dodavateli.

Transformace do světa SAP

Společnost SIKO potřebovala ze zastaralé B2B technologie přejít na platformu SAP Commerce pro slovenský a český trh. Důvodem byla její závislost na vývojářské firmě z hlediska technické podpory a také nemožnost kontinuálního vývoje na starém uzavřeném řešení. V neposlední řadě byla důležitá i modernizace designu, který by měl splňovat nejen moderní požadavky, ale zejména potřeby společnosti.

Transformace do světa SAP

Sjednocení platforem a integrace

Sjednocení platforem a integrace

Toto nové řešení s sebou přineslo i jedno administrační rozhraní pro B2B a B2C platformy, které výrazně zjednodušuje práci zaměstnancům společnosti. Jeho součástí je také integrace na SAP ERP a SAP CRM, například automatická synchronizace objednávek, zákazníků, produktů a jejich vlastností a skladového hospodářství.


Pokročilé commerce funkce

Naše řešení navíc nabízí i využití pokročilých funkcí, například ticket systém pro řešení problémů klientů. Najdete zde také simulaci objednávky, která na základě zvolených produktů v košíku vypočítá cenu pro daného B2B zákazníka podle jeho odbytové skupiny. Umožňuje také personifikaci B2B zákazníka, tedy vytvoření jeho obrazu. Prostřednictvím této platformy také může SIKO operátor B2B klientům jednoduše pomoci s realizací nákupu.

Pokročilé commerce funkce
Testimonial Miloslav Bašta

Spolupráce SIKO a Cassovia probíhá již druhý rok. Hlavním projektem je tvorba B2B zákaznického portálu na platformě SAP Commerce, který je součástí strategického plánu na digitalizaci obchodních procesů naší společnosti. Široce využíváme znalosti týmu Cassovia z oblasti webových technologií a velmi oceňujeme schopnosti týmu při adopci nové platformy, která vyžaduje operativní a iniciativní přístup k řešení zadání.

Miloslav Bašta IT ředitel SIKO KOUPELNY a.s.