Šetřete náklady a poražte konkurenci

Mějte svou firmu stále pod kontrolou díky digitalizaci

ZJISTĚTE VÍCE Digitalizace

Digitalizace šetří nejen čas, ale i množství lidí pracujících na úlohách. Získáte tak finanční a lidský potenciál na rozšiřování svého podnikání. Konkurenční výhodu Vám však dává i v dalších oblastech. Díky digitalizaci máte také dokonalý přehled v informacích, se kterými navíc dokážete pracovat mnohem rychleji. Také se zlepšuje efektivita práce.

Softwarové integrace nabízejí firmám nové možnosti propojení aplikací, které budou mezi sebou snadno komunikovat a přinášet užitečné a efektivní data. Celý pracovní proces plně přizpůsobíme Vašim požadavkům. Aktuálně reporty můžete mít ihned k dispozici, díky čemuž budete mít svou firmu pod kontrolou. Díky pokročilým integračním systémum nemusíte mít starosti ani z toho, že ve firmě používáte množství aplikací, účetní, docházkový, skladový a jiný software. Pryč jsou totiž doby, kdy tyto softwary mezi sebou nekomunikovali.

Jednoduše digitalizace interních a business procesů je aktuálním tématem pro každou společnost až natolik, že se stává jejich dominantní konkurenční výhodou na trhu. Díky ní může být Vaše podnikání rychleji, efektivněji, modernější a hlavně zbavené zbytečného chaosu.


Digitalizace AAA Auto na 4 různých trzích logo

Digitalizace AAA Auto na 4 různých trzích

Společnost AAA Auto nás oslovila, abychom se stali jejich partnery při zefektivnění jejich podnikání na všech 4 trzích, kde působí. Cílem je vytvořit soubor intuitivních aplikací, díky kterým bude celý proces nejen rychlejší a intuitivnější, ale umožní jim také efektivnější práci s důrazem na bezpečnost a moderní možnosti. To vše jim má poskytnout konkurenční výhodu a ještě lepší potenciál.

ZJISTĚTE VÍCE
Digitalizace AAA Auto na 4 různých trzích
Testimonial

S Cassoviou spolupracujeme na digitalizaci naší společnosti a tvoříme tým s velikostí 15 lidí. První aplikací, se kterou jsme naši spolupráci začali, je klíčová aplikace v obchodním procesu naší společnosti, která nejen zjednodušuje a zpříjemňuje práci zaměstnancům, ale na druhé straně zefektivňuje a transparentnější prezentuje náš prodejní proces. Cassovia jako jediná společnost dokázala splnit všechny stanovené deadliny na 100% a také její nasazení a přístup nás utvrzují v tom, že pro ně nejsme jen dalším klientům v pořadí, ale vnímají nás jako partnera.

Inovačný riaditeľ AAA Auto